Medlemmar

Alvin är ett samarbete mellan många olika organisationer inom den nordiska arkiv-, biblioteks- och museumsektorn.

Alvinkonsortiet

Övriga medlemmar i Alvin

 • Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), Riksantikvarieämbetet
 • Arboga stadsbibliotek
 • Folkrörelsearkivet för Uppsala län
 • Företagens historia
 • Hagströmerbiblioteket, Karolinska institutet
 • Krigsflygfält 16
 • Linköpings stadsbibliotek
 • Linnéuniversitetets bibliotek
 • Musik- och Teaterbiblioteket
 • Stifts- och landsbiblioteket Skara
 • Stockholms universitet, konstsamlingarna
 • Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo
 • Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Västerås stadsbibliotek
 • Örebro universitetsbibliotek
 • Österåkers bibliotek

I Alvin finns även material från:

 • Biologiska museet, Lunds universitet
 • Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • Historiska museet, Lunds universitet
 • Karolinska Institutet, Medicinens Historia och Kulturarv
 • Kungl. Konsthögskolan
 • Kungl. Vetenskapsakademien, Centrum för vetenskapshistoria
 • KvinnSam, Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek
 • Medicinhistoriska museet i Uppsala
 • Museum Gustavianum, historiska samlingar
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi
 • Universitetsarkivet, Lunds universitet
 • Uppsala universitet, Akademiintendenturen
 • Uppsala universitets arkiv
 • Uppsala universitets konstsamlingar
 • Uppsala universitets myntkabinett
Senast uppdaterad: 2022-01-10