Följ Folklivsarkivet i sociala medier:
facebooklogo

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Folklivsarkivet grundades 1913 av folklivsforskaren Carl Vilhelm von Sydow och är ett traditionsarkiv knutet till Lunds Universitet. Arkivet tillhandahåller material i form av uppteckningar, fotografier, filmer, frågelistor med mera som ur olika aspekter skildrar vardagsliv i historia och nutid. Arkivet kontaktas och besöks av forskare, studenter, journalister, skolklasser, lärare, lokalhistoriker och andra intresserade som söker information om ett visst ämnesområde eller en viss socken. Sedan 1991 ingår även Skånes musiksamlingar i arkivet där traditionell folkmusik, dansmusik och visor, men även modernare musik som en produkt av folkligt musicerande, finns representerat. 

År 1969 övertog Folklivsarkivet den samling som Nils Månsson Mandelgren testamenterade till universitetet framåt slutet av sitt långa liv, och det är den samlingen som nu succesivt håller på att publiceras i Alvin. 

Nils Månsson Mandelgren (1813–1899) var en konstnär, fornforskare och folklivsforskare som ägnade en betydande del av sitt liv åt resor, både inom Sverige såväl som ute i det övriga Europa, för att där upptäcka och dokumentera en samtid och kulturhistoria i all dess rikedom och variation. 

Samlingens material består av bilder, beskrivningar och redogörelser för vad han har sett, hört och upplevt under sina omfattande resor. Och hans intresse var brett, nydanande och idérikt. Han dokumenterade alltifrån seder, traditioner, bruk, sägner, folktro, klädedräkter, smycken, verktyg och redskap, bostäder, möbler och husgeråd, näringar och levnadsvillkor, slöjdverksamhet, djurhållning, växter och odling, fornlämningar, kyrkoarkitektur, kyrkoinventarier och kyrkokonst, musik, dans, lekar och mycket mer. 

Samlingen innehåller även en brevkorrespondens med hundratals personligheter, alltifrån kungligheter till de av betydligt enklare börd, som på ett eller annat sätt har varit delaktiga i 1800-talets konstliv, fornforskning, publiceringsverksamhet, folklivsforskning och mycket mer.

Mandelgren var dessutom en betydelsefull insamlare till svenska museer och flera av de äldre föremål som än idag finns att beundra i landets museer har genom hans ombesörjande funnit sin plats där. Genom samlingens handlingar är det möjligt att få ta del av hur denna insamlingsprocess har gått till. 

Samlingen ger en unik inblick i 1800-talets folkliga såväl som lärda kulturvärld samt upptäckten och inventeringen av ett kulturarv som än idag är av intresse för forskare såväl som lekmän.

För mer information om Folklivsarkivets övriga handlingar och verksamhet: 

Fotografi av Nils Månsson Mandelgren
Fotografi av Nils Månsson Mandelgren vid höjdpunkten på hans karriär.
Nils Dacke i bonddräkt
Vad som ska föreställa ett samtida porträtt av Nils Dacke i bonddräkt, målad på väggen i en stuga vid Hovby säteri, Västra Eneby socken. Målningen kopierades av Mandelgren under hans besök 1847. Väggplankorna skickades sedan, genom Mandelgrens försorg, till Statens porträttsamling på Gripsholms slott, men försvann spårlöst på vägen.
Depositionskvitto
Depositionskvitto från Artur Hazelius på Skandinavisk-etnografiska samlingen om att han har mottagit museiföremål från Mandelgren år 1875. Överst på listan står ”Dopfunt af trä från Lockne socken i Jämtland”. Det är en av två bevarade trädopfuntar från medeltiden och den står idag på Historiska museet i Stockholm.