Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Universitetsbiblioteket i Lund är en av organisationerna bakom Alvinkonsortiet. Biblioteket är ett av Sveriges största forsknings- och kulturarvsbibliotek, med uppdrag att bevara och tillhandahålla allt svenskt tryck – ett uppdrag man haft sedan 1698. Biblioteket har också omfattande specialsamlingar som består av äldre utländskt tryck, handskrifter, bilder, kartor och musikalier.

Mer om Universitetsbibliotekets samlingar.

Universitetsbiblioteket i Lund kommer att använda Alvin för att publicera allt som digitaliseras ur de egna samlingarna. För närvarande digitaliserar biblioteket ett brett urval av dokument ur dess specialsamlingar: äldre tryck, handskrifter, bilder och kartor. Parallellt med detta driver biblioteket också ett flertal externfinansierade digitaliseringsprojekt med fokus på specifika samlingar. Även beställningsarbeten som görs av enskilda forskare och användare kommer att publiceras löpande i Alvin.

Kontaktinformation för Alvin på Universitetsbiblioteket i Lund: