Akademiintendenturen

Akademiintendenturens verksamhet är en del av Uppsala universitets levande kulturarv och utgörs huvudsakligen av doktorspromotioner, professorsinstallationer, andra akademiska högtider och fester samt därtill hörande publikationer. Enheten bistår även rektor vid omhändertagandet av universitetets gäster. I Alvin tillgängliggör de föremål av ceremoniel betydelse samt utvalda fotografier, tryck och tal från evenemang som omfattas av deras verksamhet.

Under 2017 kommer successivt rektor, prof. Eva Åkessons tal att digitaliseras och publiceras på Alvin. Därtill kommer rektors insignier, föremål av ceremoniel betydelse, samt universitetets och fakulteternas sigillstampar att publiceras.

Se vad som katalogiserats i Alvin.

Kontaktperson för Alvin på Akademiintendenturen: