Medicinhistoriska museet

Medicinhistoriska museet i Uppsala förvaltar samlingar som speglar läkekonst från äldsta tid till nutid och spänner över psykiatrihistoria, farmacihistoria, folkmedicin, sjuksköterskehistoria med mera. Det äldsta materialet utgörs av kirurgiska instrument från 1600-talet. Föremål är en viktig del av museets samlingar - det finns också mikroskop från 1700-talet, stetoskop från tidigt 1800-tal, röntgenrör från sent 1800-tal, narkosapparater från 1900-tal och pacemakers från 1950-talet.

Se de föremål som katalogiserats i Alvin.

Kontaktperson för Alvin på Medicinhistoriska museet i Uppsala: