Uppsala universitets myntkabinett

Uppsala universitets myntkabinett är en av Sveriges främsta mynt- och medaljsamlingar. Tillika är det ett av världens fåtaliga universitetsmyntkabinett.

I Alvin tillgängliggörs mynt, medaljer, polletter och sedlar. De historiska betalningsmedlen är viktiga som kunskapskälla om mänsklighetens tidigare erfarenheter inom finansområdet, den politiska historien samt mycket annat, och tillsammans med medaljerna vittnar de om den konstnärliga utvecklingen sedan mer än två och ett halvt årtusende. Samlingarna används flitigt i forskning och undervisning och lägger således grunden för att skapa kunskap för framtiden.

Kontakta Uppsala universitets myntkabinett