Uppsala universitetsbibliotek

Uppsala universitetsbibliotek är en av organisationerna bakom Alvinkonsortiet. Biblioteket har stora och värdefulla specialsamlingar, som består av äldre böcker, tidningar och tidskrifter, handskrifter, bilder, kartor och musikalier. Läs mer om Uppsala universitetsbiblioteks kulturarvssamlingar.

När bibliotekets användare beställer digitala filer bidrar de till att fylla Alvin. Efter att de digitala kopiorna levererats till beställaren, blir filerna sökbara i databasen. Material från Uppsala universitetsbibliotek kommer också in i Alvin genom olika digitaliserings- och forskningsprojekt.

Kontaktinformation för Alvin på Uppsala universitetsbibliotek: