Göteborgs universitetsbibliotek

Handskriftsavdelningen vid Göteborgs universitetsbibliotek förvaltar arkivmaterial inom humaniora och vetenskapshistoria i vid bemärkelse. Tyngdpunkten ligger på västsvenska författare, konstnärer och journalister samt forskare inom universitetet. Viktiga i detta sammanhang är exempelvis arkiven efter Evert Taube, Ivar Arosenius, Otto Nordenskjöld, Wilhelm Stenhammar och Ingrid Segerstedt Wiberg. Även material från dirigenten Herbert Blomstedt har på senare år överlämnats till samlingarna. Utöver personarkiven finns även en samling grekiska papyrusfragment samt medeltida handskrifter av olika slag.

Handskriftssamlingen är delvis katalogiserad i databasen Alvin, men mycket material är endast sökbart via manuella kataloger eller register. Kontakta Handskriftsavdelningen om du inte hittar vad du söker: http://www2.ub.gu.se/samlingar/handskrift/.