Teknisk presentation

Alvin är en plattform för att lagra och publicera digitala resurser, såväl för digitaliserade fysiska föremål som för rent digital information. Alvin erbjuder långsiktig lagring av materialet och en attraktiv publiceringsplattform med kraftfulla sökfunktioner, persistenta identifikatorer och permanenta URI:er via URN:NBN.

Funktionalitet

Stöd för att registrera metadata och ladda upp digitala filer

Metadata i Alvin lagras i ett internt format. Syftet är att kunna beskriva olika typer av resurser i ett och samma system. Beskrivande element är baserade på internationella standarder för arkiv (EAD) och bibliotek (MODS/MADS, MARC), samtliga framtagna av amerikanska Library of Congress. En del särskilda anpassningar för handskriftsvolymer har också gjorts enligt TEI-MS.

Alvins metadatamodell beskrivs här: https://wiki.epc.ub.uu.se/display/alvininfo/Formathandbok

Stöd för att sprida och synliggöra materialet

Via webbplatsen www.alvin-portal.org erbjuds en mängd olika sökingångar till materialet. Digitalt material kan laddas ner och användas antingen direkt från webbsidorna eller från den specifika bildvisaren.

Stöd för långsiktig lagring av metadata och digitala filer enligt formatspecifikation

Det digitala arkivet förvaras i en databas i enlighet med Uppsala universitets gällande rutiner för informationssäkerhet, som finns tillgängliga på https://regler.uu.se/dokument/?contentId=41950.

Stöd för att importera data i fastställda format

Import av information till Alvin från andra källor görs via de standardiserade XML-formaten METS och MODS från Library of Congress. Filerna skall utformas enligt de specifikationer som finns motsvarande METS och MODS i Alvins formathandbok.

Stöd för att exportera metadata via OAI-PMH i fastställda format

Metadataposter från Alvin kan harvestas via protokollet OAI-PMH, Version 2 (The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Metadataposter från Alvin är fritt tillgängliga enligt Creative Commons CC0.

Tilldelning av permanenta identifikatorer för poster

En URN är en unik och permanent identifikator för elektroniska resurser på internet. I Alvin används URN:NBN från Kungliga biblioteket för permanenta länkar till posterna.

Programvara

Systemet är byggt på open-sourceprogramvara, huvudsakligen:

Till detta kommer en inloggningsmodul och bildkonverteringstjänst som egenutvecklats. Programmering sker i Java. För att bygga webbgränssnitten används JavaServer Faces.

Systemskiss

Systemskiss