Tillgänglighet

Innehållet i Alvin består av reproduktioner av föremål från kulturarvssamlingar. I Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service är enligt  9§ stycke 4 "reproduktioner av föremål från kulturarvssamlingar som inte kan göras fullständigt tillgängliga utan betydande hinder" undantagna från lagens tillämpningsområde.

Med föremål från kulturarvssamlingar avses (enligt 7§) privat eller offentligt ägda föremål av historiskt, konstnärligt, arkeologiskt, estetiskt, vetenskapligt eller tekniskt intresse som ingår i samlingar som förvaltas av kulturinstitutioner.