Auktoritetsposter

Auktoritetsposter används för att fastställa namnformer för personer, organisationer, platser samt musikaliska verk. Auktoritetsposterna gör det möjligt att skapa enhetliga sökingångar och att tydligt identifiera upphovsmän, platser eller verk.

Genom att under rubriken Index välja Person, Organisation, Plats eller Verk längst ner i vallistan före sökfältet kan du starta en sökning utifrån någon av dessa ingångar för att sedan hitta de resurser som är kopplade till respektive auktoritetspost.

Auktoritetsposterna kan, förutom den auktoriserade namnformen, även innehålla alternativa namnformer. En sökning på "Ernst Ahlgren" leder till den auktoriserade ingången "Victoria Benedictsson".

Posterna kan även innehålla biografisk information och, för platser, geografiska koordinater liksom länkar till andra relaterade auktoritetsposter.