Fulltextsökning

Enkel och utökad sökning i Alvin söker i all registrerad metadata (titlar, beskrivningar, ämnesord etc.) men inte i själva den inskannade dokument-texten eller transkriptioner av den.

Eftersom en stor del av de tryckta textdokumenten i Alvin även publiceras som OCR (object character recognition)-tolkade PDF-filer är det dock möjligt att i viss utsträckning göra sådana sökningar i sökmotorer som indexerar PDF-filer, som t.ex. Google.

Ange då ett eller flera sökord i Googles sökruta samt lägg till avgränsningarna site:www.alvin-portal.org respektive filetype:pdf för att söka specifikt i PDF-filer i Alvin.

Exempel: mynt site:www.alvin-portal.org filetype:pdf

för att hitta texter i Alvin med sökordet "mynt".

Observera att alla PDF-filer i Alvin inte garanterat är indexerade i Google.