Språk och teckenkodning

Språk i sökgränssnittet

Om din webbläsare har svenska angivet som språkval kommer navigering, rubriker, ledtexter och annan generell textinformation att visas på svenska. Om något annat språk är angivet i webbläsarens inställningar kommer motsvarande texter att visas på engelska. Men du kan även byta språk i själva gränssnittet genom språkvalsknappen längst uppe till höger i menyn.

Katalogiseringsspråk

Metadata visas på det språk det är registrerat. Svenska används normalt som katalogiseringsspråk i Alvin, dvs. beskrivningar, ämnesord och andra anmärkningar registreras på svenska. Dock finns relativt stora undantag i form av äldre databaser, ofta resultat från forskningsprojekt, som migrerats över till Alvin där man framför allt har använt engelska som katalogiseringsspråk. Det innebär att metadata i Alvin består av beskrivningar på blandade språk och för heltäckande sökningar rekommenderas söktermer både på svenska och engelska.

Diakriter och accenter

Alvins sökmotor gör ingen skillnad på diakriter eller tecken med accent och grundtecknen. En sökning på "linne" ger samma resultat som en sökning på "Linné" och en sökning på "bada" ger samma resultat som en sökning på "båda".

Teckenkodning

Unicode UTF-8 används för att lagra metadata i Alvin. Titlar eller andra uppgifter som är registrerade med exempelvis kyrilliska eller arabiska alfabetet kan alltså sökas med motsvarande tecken direkt i sökrutan. Om titlar anges med annan skrift än det latinska alfabetet rekommenderas dock tillägg av en romaniserad alternativ titel vid registrering.