Trunkering, maskering och fraser

Trunkering

Trunkera med asterisk (*) för att hitta ord med varierande ändelser och avledningar. Högertrunkering är vanligast. Sökningen hittar alla ord som börjar med den inskrivna ordstammen.

Exempel: catalog*
Resultat: Sökningen hittar poster som innehåller ordet catalog, catalogue, catalogues, cataloging, cataloguing etc.

Trunkeringstecknet kan också användas inuti ett sökord.

Exempel: johans*on
Resultat: Sökningen hittar poster som innehåller både Johanson och Johansson.

Maskering

Använd frågetecken (?) för att hitta stavningsvarianter. Varje frågetecken motsvarar ett tecken.

Exempel: lind??ist
Resultat: Sökningen hittar poster som innehåller Lindkvist, Lindqvist, Lindquist etc.

Maskeringstecknet kan användas tillsammans med trunkeringstecken (i samma sökord). I så fall måste maskeringsstecknet komma före trunkeringen.

Exempel: e?onom*
Resultat: Sökningen hittar poster som innehåller ordet ekonom, ekonomi, ekonomisk, economist, economy économique etc.

Fraser

Använd citationstecken (") för att söka på exakta fraser.

Exempel: "teknisk fysik"
Resultat: Sökningen ger träff på orden ihop och i angiven ordning.