Upphovsrätt

Nästan allt digitalt material som du hittar i Alvin får användas helt fritt. Var dock uppmärksam på att en del modernare material kan vara upphovsrättsskyddat. Rättighetsmärkningen i varje post talar om vad som gäller.

Licensiering av digitala verk i Alvin

  • Merparten av det digitala materialet i Alvin saknar upphovsrätt och görs tillgängligt enligt Public Domain Mark.
  • För material med upphovsrätt kan upphovsmannen välja licens för publicering enligt Creative Commons-licenserna.
  • Material med upphovsrätt som saknar licens publiceras som In Copyright.

Varje deltagande medlem i Alvin ansvarar för korrekt uppmärkning och publicering av eget material.

Metadata i Alvin

Metadataposter från Alvin är fritt tillgängliga enligt Creative Commons CC0.

Senast uppdaterad: 2022-12-12